A felső vezetők javadalmazási lehetőségeinek jellemzői