Dolgozzon otthoni froinone ban, A Medtronic Magyarországon